Poznaj szczegóły

Słowo psychoterapia pochodzi od greckiego “psyche”, co oznacza “dusza” oraz „therapeuéin”, co oznacza „opiekować się”. Psychoterapia jest więc w wolnym tłumaczeniu opieką nad duszą. Uściślając, chodzi o samopoznanie, samozrozumienie i dotarcie do podstawowych wzorców, które oddziałują na człowieka. Mechanizmy te często związane są z okresem dzieciństwa, w którym się one wykształcają, a następnie w sposób nieuświadomiony mają wpływ na różne sfery życia dorosłego człowieka. Podczas spotkań z psychoterapeutą przy pomocy rozmowy oraz innych technik terapeutycznych klient sięga do tego, co nieuświadomione. Poznając swój “cień” - podświadomą, mniej znaną część osobowości zyskujemy możliwość rozwinięcia oraz przemiany swojej osobowości. Dzięki temu możemy żyć pełniejszym życiem realizując i spełniając siebie.

Nie potrzebujesz się specjalnie przygotowywać. Na pierwszej wizycie konsultacyjnej psychoterapeuta zapyta o Twoje trudności, problemy, różne elementy historii osobistej. Zaskakujące mogą być pytania o najwcześniejsze sny z dzieciństwa. Mogą się pojawić również pytania o chronicznie występujące symptomy cielesne - bóle, choroby, nietypowe objawy w ciele fizycznym. 

Relacja terapeutyczna jest szczególnym rodzajem więzi między klientem a terapeutą. Chodzi w niej przede wszystkim o szczerość, zaufanie i swobodne wyrażanie tego, co chce zostać wyrażone. Bardzo ważne jest, aby mówić w czasie sesji o trudnych uczuciach, również tych rodzących się w relacji terapeutycznej. Przetransformowanie swoich wzorców i mechanizmów postępowania, to często konfrontacja z “duchami przeszłości”. To bywa trudne, lecz w dłuższej perspektywie czasu satysfakcjonujące. 

Czas terapii jest różny i zależy głównie od tego z czym klient się mierzy, jakie ma indywidualne możliwości motywacji i gotowość do pracy nad sobą. Głęboka, wewnętrzna przemiana jest jak rozwijanie kolejnych płatków kwiatu – wymaga czasu, regularnego podlewania, odżywiania. Przemiana wewnętrznych wzorców, połączenie się z tym, co w nas najprawdziwsze i obranie kierunku, w którym chcemy zmierzać, jest w większości przypadków procesem długoterminowym. Może trwać pół roku, rok i dłużej. Czasami jednak wystarczy kilka spotkań, by nauczyć się rozpalać w sobie wewnętrzną iskrę, dzięki której będziemy czuli możliwość, chęć i gotowość do samodzielnej nawigacji bez udziału terapeuty.

Czego możesz się spodziewać

Dowiedz się więcej

 • Jak wyglądają pierwsze wizyty u psychoterapeuty?

  Pierwsze dwa, trzy spotkania mają charakter wstępnych konsultacji. Jest to czas, który służy wzajemnemu poznaniu się oraz zorientowaniu się w charakterze trudności, z którymi mierzy się klient. Jest to również czas na poznanie metod pracy oraz zasad psychoterapii. Po kilku spotkaniach, jeśli jest obopólna zgoda na kontynuację współpracy, podpisywany jest kontrakt terapeutyczny.

 • Czym jest kontrakt terapeutyczny?

  Jest to umowa pomiędzy klientem a psychoterapeutą, która zawiera najistotniejsze warunki współpracy terapeutycznej. Może być zawarta ustnie, jednak częstą praktyką jest podpisywanie fizycznego dokumentu. Stwarza to ramy bezpieczeństwa zarówno dla klienta, jak i dla psychoterapeuty. Zawiera on m.in. informacje dotyczące częstotliwości i warunków spotkań.

 • Tajemnica zawodowa.

  Tak jak każdego innego specjalistę pracującego z drugim człowiekiem, psychoterapeutę obowiązuje zasada tajemnicy zawodowej oraz kodeks etyczny i moralny. Nie musisz się więc obawiać, że terapeuta Cię skrytykuje, osądzi, odrzuci, lub że twoje tajemnice zostaną wyniesione poza gabinet. Klient natomiast może mówić o swojej terapii co chce i komu chce. Jedynym wyjątkiem, w którym terapeuta ma obowiązek poinformować odpowiednie osoby i służby z zewnątrz jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta, jest to tzw. interwencja kryzysowa.

 • Gwarancja skuteczności.

  Żaden terapeuta nie może obiecać ani zagwarantować poprawy Twojej sytuacji życiowej ani rozwiązania problemów. Będzie jednak robił wszystko, co w jego mocy, bazując na swoim doświadczeniu, wiedzy i własnych cechach charakteru, by móc Ci towarzyszyć w trudnych dla Ciebie sprawach i wspólnie z Tobą będzie starał się dotrzeć do realnych rozwiązań oraz głębszego samozrozumienia. Zazwyczaj skutkuje to zniwelowaniem uczucia cierpienia, poczucia wewnętrznego spokoju i akceptacji sytuacji.

Cennik