Poznaj szczegóły

Rozpowszechnienie badań ultrasonograficznych stało się kamieniem milowym w medycynie. W sposób nieinwazyjny i zupełnie nieszkodliwy, łatwo dostępny i stosunkowo niedrogi można odpowiednio wcześnie zdiagnozować różne nieprawidłowości anatomiczne wielu narządów.

Diagnostykę wielu schorzeń warto rozpocząć właśnie od ultrasonograficznej oceny narządów. 

Zgłoś się do lekarza radiologa, jeśli występują u Ciebie objawy takie jak:

- niepokojące „guzki” w piersiach

- wycieki z brodawek sutkowych

- wciąganie brodawek sutkowych

- zmiany skórne na piersiach

- przewlekła bolesność piersi

Należy pamiętać, że sonomammografia doskonale funkcjonuje jako metoda diagnostyczna uzupełniająca klasyczną mammografię rentgenowską. Warto zatem wykonywać oba te badania. Jeśli chodzi o częstotliwość wykonywania usg piersi, to optymalnie należałoby to robić raz w roku.

Dzięki braku szkodliwości fal ultradźwiękowych badanie usg jest ponadto polecane jako profilaktyczne. Warto okresowo wykonać takie badanie w ramach czujności onkologicznej, nawet pomimo braku jakichkolwiek uchwytnych objawów.

Przed badaniem ultrasonograficznym piersi specjalne przygotowanie się dotyczy wyłącznie kobiet w trakcie laktacji. W dniu badania warto jedynie odstawić antyperspirant lub przed badaniem oczyścić z niego pachy.

Wizyta rozpoczyna się od zebrania wywiadu ogólnego, rodzinnego oraz ukierunkowanego na dolegliwości w obrębie piersi. 

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na wznak z rękami założonymi za głowę. Lekarz palpacyjnie i sonograficznie ocenia strukturę gruczołów piersiowych oraz doły pachowe, a następne omawia wynik badania z pacjentem i wydaje zalecenia odnośnie dalszego postępowania.

Wizyta trwa około 20-30 minut i kończy się wydaniem opisu w formie papierowej wraz z wnioskami.

Czego możesz się spodziewać

Dowiedz się więcej

Cennik